Van der Heijden Consulting
 
Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3
Contact

 

Van der Heijden Consulting is een jong adviesbureau met ruime ervaring.

Haar werkzaamheden bestrijken de vakgebieden Planeconomie en Administratie.

Wij verrichten werkzaamheden welke te maken hebben met ruimtelijke ontwikkeling, grondbeleid, grondexploitaties en opleiden/ coaching van planeconomen op de werkplek.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot administratieve ondersteuning in financieel-boekhoudkundige werkzaamheden.

Wij maken gebruik van een mix van opgebouwde kennis en ervaring, grotendeels opgedaan bij de gemeentelijke overheid op planeconomisch en administratief gebied.

Door te putten uit een groot netwerk van adviesbureau's en zelfstandigen is ook bemiddeling ten behoeve van de inzet van tijdelijk en vast vakkundig personeel op de gebieden ruimtelijke ordening (planeconomen, juristen, planologen et cetera) en vastgoed voor Van der Heijden Consulting  niet vreemd en kunnen wij u behulpzaam hierin zijn en staan wij u graag voor u klaar.

 

 

 

 

 

© Copyright © 2008 Van der Heijden Consulting.nl All Rights Reserved
  Eerst rekenen  
    Dan tekenen