Van der Heijden Consulting
 
Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3
Contact

Grondexploitatiebegrotingen

Een groot onderdeel van de werkzaamheden van Van der Heijden Consulting bestaat onder andere uit het onderdeel grondexploitatiebegrotingen.

Wij kennen de pijnpunten en aandachtspunten die bij het opstellen van grondexploitatiebegrotingen van belang zijn. Dit geldt voor zowel nieuwe als ook bestaande exploitatiebegrotingen ten behoeve van bedrijventerreinen, woningbouwgebieden, centrumgebieden, uitleggebieden en inbreidingslocaties, herinrichting- en te reconstrueren gebieden.

 

Ons motto:       "Eerst rekenen en dan tekenen"

Onze grondexploitatiebegrotingen zijn interessant omdat ze kort, bondig en overzichtelijk zijn.. Daarnaast zijn wij gericht op het realiseren van verbetering van het projectresultaat.

Koppeling financiŽle administratie met de grondexploitatie

Daarnaast worden werkzaamheden verricht ten behoeve van reconstructie van grondexploitatiebegrotingen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de financiŽle projectadministratie en de grondexploitatie van projecten. Dit kan tijdens de uitvoering van het project om de "vinger aan de pols te houden" maar ook bij financieel-administratieve afsluiting van gerealiseerde projecten.


 

Onder andere verricht Van der Heijden Consulting voor u de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen, beheren en afsluiten van grondexploitatiebegrotingen en haalbaarheidsanalyses;
 • FinanciŽle reconstructies grondexploitatiebegrotingen;
 • Beoordelen van ruimtelijke inrichtingsplannen op financieel-economische haalbaarheid;
 • Onderhandelingsproces met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen;
 • Advisering op het gebied van planeconomie en grondbeleid;
 • Grondexploitatiewetgeving;
 • Participeren als grondexploitatiedeskundige in overleggroepen;
 • Projectcontrolewerkzaamheden inclusief afhandeling facturen;
 • CoŲrdinatie werkzaamheden in relatie tot planeconomische werkzaamheden;
 • Belangenbehartiger in projectteams ten aanzien van grondbedrijf/ grondzaken;
 • Vervanging teamhoofd grondzaken;
 • Contacten externe partijen;
 • Opstellen Nota Bovenwijkse Voorzieningen;
 • Opstellen Meerjaren Prospectie Grondexploitaties (MPG);
 • Opleiden/ ondersteunen/ aansturen/ leidinggeven (junior) planeconomen op de werkplek.

Administratieve werkzaamheden

 • Ondersteuning financieel-boekhoudkundige werkzaamheden;
 • Ondersteuning werkzaamheden bij het opstellen van jaarrekeningen vanuit de projecten;
 • Ondersteuning werkzaamheden ten behoeve van de afdeling Controlling.

De werkzaamheden worden over het algemeen op detacheringbasis uitgevoerd bij de klant aan huis. Ook het verrichten van korte of langere adviesopdrachten is ons niet vreemd. In deze gevallen vraagt dit, rekening houdende met de verschillende bedrijfsculturen, een grote mate van zelfstandigheid, inzet en aanpassingsvermogen van de door Van der Heijden Consulting ingezette mensen.

Wij vinden het belangrijk dat wij onze klanten bedienen met realistisch onderbouwde adviezen. Invulling van opdrachten vindt plaats waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de klant.

De aan Van der Heijden Consulting verstrekte informatie door haar klanten wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden vertrekt. 

© Copyright © 2008 Van der Heijden Consulting.nl All Rights Reserved