Van der Heijden Consulting
Hyperlink1Hyperlink2Hyperlink3
 
Hyperlink1
Hyperlink2
Hyperlink3
Contact

                                                                  

 

Van der Heijden Consulting maakt gebruik van een mix van opgebouwde kennis en ervaring, grotendeels opgedaan bij de gemeentelijke overheid op planeconomisch en administratief gebied. Deze ervaring is onder andere opgedaan bij de volgende projecten:

  • Bedrijventerreinen en reconstructie/ herinrichting bedrijven- terrein;

  • Woningbouwgebieden nieuwe uitleggebieden en inbrei-locaties;
  • FinanciŽle reconstructie,afsluiting grondexploitaties inclusief rapportage plus koppeling financiŽle projectadministratie met de grondexploitatie inclusief rapportage;
  • Plan van Aanpak ten behoeve implementatie Grondexploitatiewet.

 

 

 

 

   

 

 

 

© Copyright © 2008 Van der Heijden Consulting.nl All Rights Reserved